Privacyverklaring AVG wet

Afdrukken
Hits: 2806

Privacyverklaring. 25-5-2018

Beste bezoekers van Tafeltennisvereniging Yerseke. (TTV Yerseke)

In onderstaande privacyverklaring wordt kort uiteengezet, wat wij in het kader van de AVG-wet doen met uw persoonlijke gegevens, wie inzage heeft in uw gegevens en wat uw rechten zijn.

Kunnen mijn foto / film en gegevens op de website geplaatst worden?

Het staat de beheerder van de website vrij om foto’s / films te maken en deze te delen via de website en/of social media. Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van uw naam en/of foto’s in berichten op internet, dan kunt u dit ter plaatse kenbaar maken of later bij het bestuur.

Wat vragen wij van u als bezoeker?

Toestemming van u om foto's / films en/of gegevens op onze website te plaatsen.

Waarom vragen wij uw toestemming?

Het opvragen van uw gegevens vergemakkelijkt de communicatie. Het geeft ons de ruimte om u te voorzien van informatie en documenten. U kunt hierbij denken aan uitnodigingen voor toernooien en openingstijden van de zaal.

Wie kunnen uw gegevens inzien en bewerken?

Het bestuur en organisator van het toernooi en beheerder van de website. De betalingen worden beheerd door de penningmeester. Uw gegevens worden door onze vereniging niet met derden gedeeld, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft.

Kan ik mijn gegevens inzien?

Het staat u altijd vrij om bij het bestuur een aanvraag te doen om uw gegevens in te zien, te wijzigingen of te verwijderen. Tevens wil het bestuur u erop wijzen, dat het u vrij staat een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Conclusie:

Wij gaan ervan uit dat, zonder bezwaarmaking, bezoekers na kennis genomen te hebben van dit schrijven hiervoor toestemming geven.

Erop vertrouwend u voldoende geïnformeerd te hebben,

Namens het bestuur,

Kees de Blaey,

Secr./Penn.m.