Competitie

Afdrukken
Hits: 22236

 
Invullen wedstrijdformulieren junioren en senioren 
Boeteclausules:
 

 

uitslagen zie schema's competitie

Invullen wedstrijdformulieren junioren en senioren + Boeteclausules.                                                             

  Wedstrijdformulieren van alle wedstrijden van de senioren moeten worden opgestuurd naar:

 Alexander Heil,           Gandhiplein 25,      6229 HN  Maastricht        Tel. 06-31341341 (Geldt alleen voor senioren. Formulier voor junioren is afgeschaft) 

Let op!!!!        1e Afschrift wedstrijdformulier opsturen naar het bovenstaande adres.
                       2e Afschrift wedstrijdformulier in de teammap deponeren.
                       3e Afschrift wedstrijdformulier meegeven aan de tegenstander.

Uitslagen van alle jeugd - thuiswedstrijden van de afgelopen week direct doorgeven aan Alexander C. Kraan. Uitslagen van de senioren moeten naar Herbert Keijman.

(d.w.z. zelf meedelen,mailen, appen, bellen of briefje met uitslagen in de bus.
Dit is belangrijk i.v.m. de uitslagen op de website.

 

Voorkom boetes en vul de wedstrijdformulieren op de volgende (juiste) manier in:

Afdeling: ZuidWest
Datum: Datum waarop de wedstrijd gespeeld wordt.
Wedstrijdnummer: Wedstrijdnummer van de geldige wedstrijd. Dus bij verwisselen van wedstrijden het nummer van de verwisselde wedstrijd invullen.
Formulier afkomstig van de vereniging: Yerseke
Wedstrijd is aangevangen om: Senioren; 20.00 u.   Junioren; 13.15 u.
Dames / Heren / Meisjes / Jongens Doorhalen wat niet van toepassing is.
Klasse en groep (poule) (Bij de senioren): Klasse en groep (poule) (Bij de jeugd): Klassenummer en groep (poule) letter invullen.                                                                                         
Voor klassenummer Jun. of  Asp. zetten en vervolgens groep (poule) letter invullen.
Handtekening scheidsrechter(s): Invullen Vereniging en handtekening teambegeleiders. (Van beide teams)
Ontvangende vereniging en teamnummer: Yerseke (+ nummer van betreffende team)
Namen spelers: Bij voorkeur voornaam en achternaam volledig. (Achternaam is verplicht!)
Bezoekende vereniging en teamnummer: Bezoekende vereniging (+ nummer van betreffende team)
Invaller uit team: Teamnummer van de invaller invullen.
Gewonnen en verloren partijen: Hoeveelheid gewonnen en / of verloren partijen invullen.
Handtekening aanvoerder: Handtekening en naam van de aanvoerders van beide teams.

                                                                                Boeteclausules:

Te laat inzenden c.q. onvolledig invullen van verenigings- en teamgegevens, per soort gegeven € 7,00
 Het niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum, tijdstip en plaats: (Beide teams kunnen worden beboet terwijl verdere maatregelen kunnen volgen) € 15,00
 Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd, per team: € 5,00
 Het niet kunnen tonen van de bondskaart of legitimatiebewijs tijdens een competitiewedstrijd, per persoon: € 2,00
5 Het niet spelen in uniform tenue tijdens een competitiewedstrijd, per persoon: € 2,00
6 Het onvolledig, onjuist of onduidelijk invullen van het wedstrijdformulier, per formulier: € 2,00
7 Het niet, of niet tijdig op de gestelde dag doorgeven van de uitslag van de competitiewedstrijd, per wedstrijd: € 5,00
8 Het te laat ontvangen van een wedstrijdformulier naar de SCL / JCL, per formulier: € 2,00
9 Het niet inzenden van het wedstrijdformulier: (later dan een week na gesteld tijdstip), per team: € 7,00
10 Het niet begeleiden van een jeugdteam (zowel uit- als thuisspelend), per team: (Begeleiding moet blijken uit de handtekening incl. de verenigingsnaam waar de begeleider voor staat, op het wedstrijdformulier) € 7,00
11 Het opzettelijk foutief invullen van het wedstrijdformulier; (o.a. het toevoegen van de namen en uitslagen van afwezige spelers of uitkomen onder een valse naam). Beide verenigingen worden beboet, terwijl verdere maatregelen kunnen volgen: € 23,00
12 Het ongerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd, per persoon:Het ongerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd, per persoon: (Bijv. niet aangemeld als lid, niet competitiegerechtigd enz.) € 7,00
13 Het onvolledig uitkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team: [(Deze boete wordt alleen opgelegd als op de achterzijde van het wedstrijdformulier geen afdoende reden voor het spelen met 2 personen wordt vermeld) (bijv. ziekte, afwezigheid van de derde persoon zonder dat een invaller beschikbaar is, enz.)] € 10,00
14  Het niet opkomen van een team in een competitiewedstrijd, per wedstrijd:  € 23,00
15  Het terugtrekken van een team uit de competitie, per team:
(toestemming van de SCL / JCL is noodzakelijk)
 € 23,00
16  Het niet inzenden van het originele wedstrijdformulier  € 5,00
17  Het niet tijdig indienen van een schriftelijk verzoek tot uitstel van een competitiewedstrijd, c.q. schriftelijk melden van het in overleg met de tegenstander verzetten van een wedstrijd.  
18  Tegen opgelegde boetes en/of maatregelen is binnen 20 dagen beroep mogelijk bij de SCL / JCL.