Verslag bestuursvergadering 12 april 2018

Aanwezig: het bestuur en Herbert Keijman.

De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Hij bedankt de fam. Keijman voor de gastvrijheid.

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. De voorzitter bedankt de secretaris voor de opstelling ervan.

Bij de ingekomen stukken o.a.

Uitnodigingen toernooien.                                        [o.a. Mid Zeeuwse op za. 2 juni]

Reimerswaal:  Basisscholentoernooi             Op di. 1 mei. [Verzorging; Koen, Herbert, Hans, Kees]

Reimerswaal:  Deelname Nationale Sportweek.       Doen we aan mee. [15 - 29 sept.]

Reimerswaal:  Opgave uren zaalhuur.                       Werkt Kees verder uit. [zie ook punt 17]

Basisschool De Zevensprong:                                   Clinic voor 8, 9 en 10 jaar

Rabobank:      Clubkascampagne.                             Doen we weer aan mee. Hopelijk brengt het veel op.

ZuidWest:       Verslag werving afdelingsbestuur. Jan en Kees waren aanwezig op de ALV van de afd. ZuidWest om een nieuw afdelingsbestuur te vormen.                      De hoofdpunten waren:

1. In de regels van de NTTB is vastgelegd dat er een afdelingsbestuur dient te zijn. Na uitleg van de voorzitter

   werd besloten dat er in groepen overlegd wordt hieromtrent. Daaruit kwamen 5 mensen naar voren die

   later samenkomen om dit verder uit te werken.

2. Er werden 2 nieuwe bondsraadsleden en een plaatsvervangend lid benoemd.

3. Uitleg accommodatiefonds: De gelden die daarvoor beschikbaar zijn blijven onder beheer van de NTTB.

   Ongeacht de inleg per afdeling.

4. NAS wordt in de loop van 2018 aangepast en verbeterd zodat er in de toekomst geen wedstrijdbriefjes meer

   hoeven worden opgestuurd

ZuidWest:       AVG wet.       [Algemene Verordening Gegevensbescherming]

                        ZuidWest:       Algemene ledenvergadering. Oudenbosch op wo. 16 mei.

De vorige besluiten van de besluitenlijst werden alle uitgevoerd.              

            Nieuwe besluitenlijst:

a.         Bestuursvergadering op do. 30 aug. 2018 bij Youri om 19.30 u.

b.         Ledenvergadering op vr. 18 mei 2018 bij Adrian in de loods, om 18.30 u.

c.         Na ledenvergadering barbecue. Koen Adrian zorgen voor de spullen voor barbecue.

            Eigen deelname € 10,00 p.p. Drank is voor rekening van de club. Partners aanwezig om 19.30 u.

d.         Vakantieperiode wordt dezelfde datums als dit jaar. Zaal niet meer huren op woensdag. Op dinsdag van             18.30 - 22.30 u.

e.         Na vakantie op dinsdag vóór de vrije training senioren jeugdtraining.

f.         Kees gaat AVG wet uitwerken.

g.         Herbert wordt na de voorjaarscompetitie wedstrijdsecretaris in de plaats van Adrian.

De resultaten van 2017 kwamen na de definitieve opmaak op een negatief saldo uit. Dit kwam door het uitje wat niet begroot was. Als dat niet het geval was geweest was de begroting sluitend geweest.

De begroting voor 2018 ziet er minder uit. Al met al zullen we op een negatief saldo uitkomen. Naar aanleiding daarvan is besloten de jeugd training van woensdag te verplaatsen naar de dinsdag, voor de vrije training van de senioren.

Eindstanden in de voorjaarscompetitie:

Team:  Plaats:                                                     

S1 2e plaats 1e klas -- S2 3e plaats 2e klas -- S3 2e plaats 3e klas -- S4 3e plaats 4e klas

S5 5e plaats 7e klas (speelden bij Oudelande) --   Jeugdteam 6e plaats   Junioren 4e klas

Senioren T1 [Herbert, Jurian en Adrian] is geëindigd op plaats 2, samen met ODT. Op onderling resultaat staan ze er net boven.       T2 [Koen, Antonis, Corné en Kees de R.] werden netjes 3e.          T3 [Hans, Richard, Dick, John] hebben ook een uitstekend seizoen gedraaid en staan net voor Middelburg op plaats 2.   T4 Jan, Youri,             Vincent, Kristiaan] deden het ondanks een redelijk zware klasse ook goed en eindigden op een mooie 3e plek.    T5 [Alexander en Ad en 2 spelers van Oudelande] staat op plaats 5 in hun poule met 5 teams. Zij komen helaas nog wat tekort om mee te doen voor een hogere plaats.

Het jeugdteam [Ryan, Ralf, Jurgen, Louis, Aron] draaiden dit seizoen minder. Dit omdat ze eigenlijk in een hogere klasse waren ingedeeld dan de sterkte die ze hadden. Ze eindigden dan ook op de laatste plaats. Als ze in het najaar lager worden ingedeeld zullen ze ongetwijfeld meer punten halen.

De procentenbeker is dit seizoen behaald door Kristiaan van Meurs. Hij kwam tot een resultaat van 77,8%.

Op de 2e plaats is geëindigd Hans van der Kraan met 70,8 % en 3e werd Jurian de Kraker met 70%.

De Midden Zeeuwse Kampioenschappen zullen weer verzorgd worden door Youri en Alexander. Ze zullen gehouden worden op 2 juni. Hopelijk zal de opkomst goed genoeg zijn om e.e.a. door te kunnen laten gaan.

Het uitje met wokken en bowlen is uitstekend bevallen. Het is echter een eenmalige gebeurtenis want de kosten ervan waren behoorlijk. Om toch een gezellig samenzijn te creëren zullen we een barbecue houden na de ledenvergadering. De eigen bijdrage zal dan € 10,00 zijn.

Youri is aan de beurt van aftreden. Hij stelt zich herkiesbaar. Omdat Adrian ook gaat stoppen is zal er ook voor hem een ander moeten komen. Herbert heeft zich daarvoor beschikbaar gesteld en ook Alexander heeft zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. Verdere kandidaten kunnen zich opgeven tot op de ledenvergadering.

Bij de rondvraag had alleen Jan de opmerking dat de vloer van de zaal erg glad is. Kees had dat al verschillende keren aangekaart bij de Gemeente, maar die houden vol dat het volgens de geldige methode en met de juiste middelen wordt gedaan.


Afdrukken   E-mail