View My Stats

TTVYERSEKE

TAFELTENNISVERENIGING YERSEKE

  
  
  • Website Laatst Gewijzigd op woensdag 13 februari 2019, 22:09:56.
Dutch English French German Greek Italian
Game11 Banner
logo butterfly “SponsorKliks,

 

Agenda - Toernooien

Login

Om alle nieuws/verslagen te kunnen lezen moet je ingelogd zijn
Oude verslagen kan je vinden in het archief

 

 

Terug naar Nieuws - Verslagen

Nieuws - Verslagen

                  Verslag  bestuursvergadering van 20 november 2017

Aanwezig:      Het bestuur + Dennis de Kok en Jonathan van Iwaarden.

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 u. met het verwelkomen van alle bestuursleden en onze gasten.

Vervolgens wordt de agenda vastgesteld.

De notulen worden doorgenomen en goedgekeurd.  Er waren geen opmerkingen. De voorzitter bedankt de secretaris voor de opstelling ervan.

Ingekomen,    

Uitnodigingen toernooien.       Dennis:   Ontwerp flyer.         Hans:   Basisscholentoernooi.

NTTB:             Info over bestuurlijke vernieuwing en uitnodiging vergadering daarover.

(Het afdelingsmanagement wordt op 31 december 2017 beëindigd. Per 1 januari moet een afdelingsbestuur gevormd zijn. Dit vanwege de NTTB-regels. Ook is er de uitnodiging van de afd. ZuidWest over deze materie.

Alexander:      Info over sportdrank. (Hij heeft de voedingswaarden en prijzen opgezocht van diverse sportdranken. Besloten wordt dat we de AA Drink voortaan gaan gebruiken voor de verkoop in de plaats van de huidige sportdranken)

Adrian:  Themadag sport op Calvijn College 16 feb. 2018 in Krabbendijke. Adrian en Jurian gaan er naar toe.

De vorige besluiten werden alle uitgevoerd.  

     Nieuwe besluitenlijst:      

a.  Volgende bestuursvergadering op donderdag  5 april 2018 bij Koen.

b.  Kees zorgt voor presentjes trainers en hulptrainers.

c.  Clubkampioenschappen senioren worden verzorgd door Adrian en Koen.

d.  Clubkampioenschappen junioren worden verzorgd door Youri en Alexander.

e.  Dit jaar geen dubbel-kampioenschap jeugd vanwege te weinig deelname.

f.   Adrian, Hans en Antonis vormen een teamcommissie.

g.  Contributie blijft hetzelfde.

h.  Adrian spreekt zaalopening bij jeugdcompetitie af met Hans en Alexander.   

Uitslagen najaarscompetitie.

S1                    2e pl.               1e  klas                                    J1        Kampioen      Starters    1e  klas

S2                    5e pl.               2e  klas

S3                    3e pl.               3e  klas

S4                    5e pl.               4e  klas

S5 TTVO        5e pl.               7e  klas (5 teams)

            Het 1e  seniorenteam, bestaande uit Herbert, Jurian en Adrian deed goede zaken in de 1e  klas. Ze eindigden heel mooi op een knappe 2e  plaats. Minste uitslag was 2-8, tegen Smash'76 en de beste resultaten waren 10-0 in 3 ontmoetingen. Jammer van een paar missers, want het scheelde nu maar 1 punt met de nummer 1 Tanaka voor het kampioenschap. Toch een mooi resultaat.

            Team 2 met Koen, Antonis, Floris, Corné, Marcel en Paul deden het ditmaal niet al te best. Ondanks dat ze hun uiterste best deden lukte het niet om zich in de 2e  klas te handhaven en eindigden ze op de 5e   plaats, wat degradatie betekende naar de 3e  klas. Wellicht dat wanneer er 2e  klas aangevraagd wordt, ze terug kunnen naar die klas.

            Team 3 met Hans, Richard, Dick en John in de 3e  klas van de afdeling hadden een mindere start van de competitie. Echter door in de 2e  helft goede resultaten te behalen eindigden ze op een mooie 3e  plek.

            Team 4 wat bestond uit Kees, Youri, Jan, Armand, Vincent en Jaap-Jan stond na de laatste ronde op de 5e  plaats in de 4e klas. Door allerlei omstandigheden lukte het niet om uit de gevarenzone te blijven en ze moesten dan ook een beslissingswedstrijd spelen tegen de nummer 2 uit een lagere klas om in de 4e  klas te blijven. Dat lukte mooi. Met 6-4 versloegen ze ODT 9.           

            Het 5e team wat samen speelde met TTVO kon het ook jammer genoeg niet bolwerken en behaalden geen zeges. Alexander en Ad met Ludo en Kasper waren nog niet sterk genoeg.  Ze eindigden als laatste in de 7e  klas van de afdeling.   

           

Bij de jeugd hadden we 1 team in de afdeling. Maar dat was dan ook zeer succesvol.

Het jeugdteam wat bestond uit Ryan, Jurgen, Ralf en Aron leverden een prestatie van formaat af door met 6 punten verschil kampioen te worden in de 1e klas Starters. In de A-poule werd 7 keer met grote cijfers gewonnen en 3 keer nipt met 4-6 verloren. Met de royale voorsprong op Tanaka werd knap de eerste plaats zeker gesteld. De winnaars worden natuurlijk van harte gefeliciteerd met hun behaalde KAMPIOENSCHAP!

De samenstelling van de teams voor de voorjaarscompetitie:

Er is besloten dat er een teamcommissie komt die zal bestaan uit Adrian, Hans en Antonis. Zij stellen voortaan de teams samen.

Sen.:    T1        Adrian, Herbert, Jurian                                                                                              1e  klas

            T2        Koen, Antonis, Corné, Kees de R.                                                                         2e  klas

            T3        Hans, Richard, Dick, John                                                                                       3e  klas

            T4        Jan, Youri, Vincent, Kristiaan, Armand [inv.], Kees de B. [inv.]                            4e  klas

            T5        Alexander, Ad,  [spelen bij TTVO]                                                                         7e  klas

Jun.:    T1        Ryan, Ralf, Jurgen, Louis [inv.], Aron [inv.]                                                           4e klas Junioren

Het wokken en bowlen was een doorslaand succes. Iedereen had het zeer naar de zin en na het uitgelezen wokken werd er verwoed gestreden in de bowlinghal. Al met al een zeer geslaagde avond. Het volgende uitje zal op de volgende bestuursvergadering worden besproken.

De flyer voor ledenwerving die Dennis heeft ontworpen zal bewaard worden voor eventueel later gebruik. Dit i.v.m. de hoge kosten hiervan en het basisscholentoernooi dat we gaan organiseren samen met Middelburg. Via folders op de scholen zal dat bekend worden gemaakt en er zal een voorronde bij ons worden gehouden, terwijl de finale bij Middelburg zal worden gespeeld. Volgend jaar zullen we dit weer opnieuw bekijken mocht het scholentoernooi dan niet doorgaan.

Er is een brief opgesteld voor de adverteerders om hen uit te nodigen om aanwezig te zijn bij de clubkampioenschappen enkel. Zij kunnen rekenen op een warm onthaal en zijn tevens in de gelegenheid om zelf een balletje te slaan. Kees zal de brief bezorgen bij alle adverteerders.

Bekeken is hoe we momenteel ervoor staan wat de financiën betreft. Afgezien van het uitje zal de begroting vrijwel sluitend zijn. Grote kosten worden er niet meer verwacht, alleen de 2e helft van de zaalhuur moet nog binnen komen. De financiën zien er ook nu weer goed uit voor 2018.

Naar aanleiding hiervan wordt besloten dat de contributie in 2018 gelijk kan blijven.

Bij de rondvraag vraagt Dennis waar de volgende jaarvergadering wordt gehouden nu De Haven is verkocht. Dat zal waarschijnlijk in de oude bibliotheek kunnen, want die is door de kerk aangekocht. Dennis stelt voor om na de vergadering een barbecue te houden, dan hoeven we ook niet meer achter prijzen aan voor de bingo. Er zijn toch bijna alleen senioren op de vergadering. Dit idee vindt bijval en we gaan dat verder uitwerken.

Om 22.30u. sluit Jan de vergadering en bedankt ieder voor hun inbreng en wenst ieder wel thuis. Hij bedankt de ouders van Adrian voor de gastvrijheid en versnaperingen.