View My Stats

TTVYERSEKE

TAFELTENNISVERENIGING YERSEKE

  
  
  • Website Laatst Gewijzigd op woensdag 13 februari 2019, 22:09:56.
Dutch English French German Greek Italian
Game11 Banner
logo butterfly “SponsorKliks,

 

Agenda - Toernooien

Login

Spelregels tafeltennis NTTB    klik  hier

                                                             

                                                             Spelregels clubkampioenschap

.

1.       Het clubkampioenschap wordt gespeeld zonder gebruikmaking van een handicapregel.

 

2.       Het clubkampioenschap zal alleen op zaterdagen worden gespeeld.  Er kunnen geen uitzonderingen
          worden gemaakt voor degenen die op deze dagen niet kunnen spelen.

 

3.       Op een bestuursvergadering worden de data vastgesteld. Deze zullen zijn na het beëindigen van de
          N.T.T.B.-competitie.

 

4.       Als iemand op de dag van de het clubkampioenschap niet aanwezig is of kan zijn om wat voor reden
         dan ook, wordt hij/zij uitgesloten van deelname.

5.       Iedereen dient op tijd aanwezig te zijn. D.w.z. 15 minuten voor aanvang. Degene die langer dan
          een half uur n het aanvangstijdstip komt (alleen met gegronde redenen) wordt van deelname
          uitgesloten.  Binnen het eerste half uur zal indien mogelijk het schema aangepast worden.

 

6.       Aanmelding moet via een opgavenlijst komen die enige weken voor aanvang aangeplakt zal zijn.

 

7.       Er zal gespeeld worden in een seniorenklas en een juniorenklas. (tm 17 jaar)

          Het bestuur beslist in onderling overleg wie in welke klas speelt.

8.       De wisselbeker mag ten hoogste en half jaar bij de winnaar thuis staan. Het tweede half jaar moet de
          beker in de prijzenkast van de club staan.

 

9.       De wisselbeker wordt geen eigendom van de speler. Wel wordt de naam van de winnaar in de beker
          gegraveerd.

 

10.     Deelname aan het clubkampioenschap dient, voor zover mogelijk, te geschieden in het clubtenue.

 

11.     Er wordt gespeeld om 3 of 5 gewonnen games. Het wedstrijdschema wordt naargelang het aantal
         deelnemers aangepast.

 

 

                                                                 

Spelregels laddercompetitie

.

Ieder lid is gerechtigd aan de laddercompetitie deel te nemen.

 

Een speler kan diegenen uitdagen die 1, 2 of 3 plaatsen boven hem/haar op de ladder staat.

 

 

Accepteert de uitgedaagde niet dan wordt zijn/haar plaats op de ladder omgeruild met die van de uitdager. Spelers die tussen uitdager en uitgedaagde in staan zakken in dit geval niet mee!!

 

De te spelen partijen gaan om 3 gewonnen games. Er wordt een ‘Best of five’ gespeeld.

 

De uitdaagpartij moet redelijkerwijs voor sluitingstijd gespeeld kunnen worden. Vanaf 15 minuten voor sluitingstijd hoeft de uitgedaagde de uitdaging niet te accepteren.

 

Een speler mag niet dezelfde speler opnieuw uitdagen binnen een termijn van 2 weken. Ook wanneer de uitdager gewonnen heeft mag de uitgedaagde dezelfde tegenstander niet opnieuw uitdagen binnen de termijn van 2 weken.

 

Wint de uitdager de partij dan krijgt hij/zij de plaats van de uitgedaagde. Deze en eventuele spelers eronder, zakt dan 1 plaats op de ladder. Verliest de uitdager dan blijft alles bij het oude.

 

Een speler hoeft op n dag niet meer dan 2 uitdagingen aan te nemen.

 

De wedstrijdcommissie (c.q. het bestuur) behoudt zich het recht voor om leden van de ladder af te voeren of te verplaatsen wanneer zij meent dat een lid niet voldoende deelneemt aan de laddercompetitie.

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.