View My Stats

TTVYERSEKE

TAFELTENNISVERENIGING YERSEKE

  
  
 • Website Laatst Gewijzigd op woensdag 13 februari 2019, 22:09:56.
Dutch English French German Greek Italian
Game11 Banner
logo butterfly “SponsorKliks,

 

Agenda - Toernooien

Login

 

 1. De contributie moet per jaar in januari worden betaald.

   

 2. Nieuwe leden betalen vanaf de datum van aanmelding tot 1 januari van het nieuwe boekjaar. (boekjaar = van 1 januari tm 31 december). Daarna zoals bij punt 1 omschreven.      
 3. Afmelden als lid dient te gebeuren voor 31 december van het lopende jaar bij de secretaris / ledenadministrateur van de vereniging. Bij niet tijdig afmelden is de helft van de jaarlijkse contributie verschuldigd.
 4. Aan alle competitiespelende leden van de vereniging wordt een clubshirt verstrekt. Indien een lid meer dan één shirt wil is dat tegen betaling van de kostprijs mogelijk. Het shirt kan na 3 jaar vervangen worden. Dit zolang de sponsor bereid is onder dezelfde voorwaarden shirts te verstrekken. Als een shirt eerder dan de vastgestelde tijd versleten is zal in overleg met het bestuur bekeken worden of het aan vervanging toe is.

   

 5. De leden die in wedstrijdverband spelen of officiële training krijgen dienen het clubshirt (voor zover in bezit) en een zwarte korte broek te dragen.

   

 6. De vereniging zal, indien financieel mogelijk, de competitiegelden en de bondscontributie betalen. In geval van overmacht (sterk gestegen zaalhuur en/of andere kosten) zal op de ledenvergadering worden bekeken hoe dan te handelen.

   

 7. De leden moeten zo goed mogelijk helpen met het klaarzetten en opbergen van de spullen.

   

 8. Openingstijden:         Dinsdagavond: 18.45 - 20.00 u. (Jeugd)      en      20.00 - 22.30 u. (Senioren)
       en                              Vrijdagavond: 19.30 - 21.30 u.          Zaterdagmiddag: 12.30 - 16.30 u

 9. Persoonlijke ongevallen en/of geleden of aangerichte schade zijn voor eigen risico. Voor materiële schade door onbekend gebleven leden of derden is de vereniging W.A. verzekerd.
 10. Op de ledenvergadering zal over personen schriftelijk worden gestemd. Over materiële zaken zal dat mondeling (of d.m.v. handopsteken) gebeuren.

   

 11. Leden die voor de vereniging kosten maken die de hele club betreffen zullen deze vergoed krijgen.

   

 12. De spelregels voor de clubcompetitie en de laddercompetitie staan elders op de site vermeld.                                      
 13. Eventueel beschikbaar gestelde trainingspakken en shirts moeten bij niet meer competitiespelen of verlaten van de club ingeleverd worden.

   

 14. De statuten van de vereniging liggen bij de secretaris ter inzage.

   

 15. De kosten voor toernooideelname zijn voor eigen rekening.

   

 16. Reiskosten van en naar competitiewedstrijden moeten per team gezamenlijk worden betaald. (Ieder ⅓ deel van benzine  enz.)

   

 17. Boetes die door de NTTB worden opgelegd door eigen schuld zijn voor eigen rekening van de leden.

   

 18. Iedereen dient in de zaal sportschoenen te dragen. Die mogen niet buiten gedragen zijn en geen zwarte zolen hebben.

   

 19. In de zaal is het niet toegestaan drink- en etenswaren te nuttigen. 
 20. Het is verboden te roken in het hele gebouw inclusief de deuropening.

   

 21. Er zal aan jeugd geen sterke drank worden verstrekt.

   

 22. Competitiespelende leden die ongeoorloofd bij wedstrijden afwezig zijn worden voor verdere deelname geschorst en krijgen een boete van tenminste € 7,00 al naar gelang de hoogte van de NTTB-boete.

   

 23. Bij officiële wedstrijden dienen de spelers tenminste 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.

   

 24. Indien een speler zich vlak voor of tijdens de competitie terugtrekt zal hem/haar een boete worden opgelegd. Deze boete zal minimaal € 7,00 en maximaal € 23,00 bedragen mede afhankelijk van de te betalen boete aan de NTTB.

   

 25. Herhaaldelijk overtreden van deze huisregels kan een schorsing of zelfs uitsluiting tot gevolg hebben.

   

 26. Trainingstijden voor de jeugd: Op dinsdagavond van 18.45 - 20.00 u.

        Op vrijdagavond vanaf 19.30 u. indien noodzakelijk.